Noms postures de la première série

Première série d’Ashtanga Yoga

Surya Namaskar A  http://www.ashtangayogamysore.fr/index.php/surya-namaskar-a/  

Surya Namaskar B

(Salutations au soleil A et B)

 

Postures debout

Padangushtasana
Padahastasana
Utthita Trikonasana
Utthita Parshvakonasana
Parivritta Parshvakonasana
Prasarita Padottanasana A
Prasarita Padottanasana B
Prasarita Padottanasana C
Prasarita Padottanasana D
Parshvottanasana
Utthita Hasta Padangushtasana A
Utthita Hasta Padangushtasana B
Utthita Hasta Padangushtasana C
Utthita Hasta Padangushtasana D
Ardha Baddha Padmottanasana
Utkatasana

Virabhadrasana A
Virabhadrasana B

Première série

Dandasana
Paschimattanasana A
Paschimattanasana B
Paschimattanasana C
Purvatanasana
Ardha Baddha Padma Paschimattanasana
Tiriang Mukhaikapada Paschimattanasana
Janu Shirshasana A
Janu Shirshasana B
Janu Shirshasana C
Marichyasana A
Marichyasana B
Marichyasana C
Marichyasana D
Navasana
Bhujapidasana
Kurmasana
Supta Kurmasana
Garbha Pindasana 

kukkutasana
Baddha Konasana
Upavishta Konasana
Supta Konasana
Supta Padangushtasana A
Supta Padangushtasana B
Supta Padangushtasana C
Chakrasana
Ubhaya Padangushtasana
Urdhva Mukha Paschimattanasana
Setu Bandhasana 

Postures de fin

Urdhva Dhanurasana
Paschimottanasana A
Salamba Sarvangasana
Halasana
Karnapidasana
Urdhva Padmasana
Pindasana
Matsyasana
Uttana Padasana
Shirshasana A
Shirshasana B 

Yoga Mudra baddha padmasana

Baddha padmasana

Padmasana

Uth pluthi